Aktualności

2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład prof. dr hab. Macieja Szargota pt. „Tajemnica’44”.

Wydarzenie będzie miało miejsce 19 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w Pałacu w Miechowicach przy ul. Dzierżonia 30 w Bytomiu.

Z wyrazami szacunku,

Anna Meiser

Bytomski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Link

* * *

Zaproszenie

Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteka Raczyńskich serdecznie zapraszają na spotkanie i rozmowę o książce Karoliny Dzimiry-Zarzyckiej poświęconej Marii Dulębiance. W załączniku szczegóły wydarzenia.

Załącznik

* * *

Zaproszenie

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Rzeszowie zapraszają na prelekcje:


dr. hab. Karola Samsela (UW)

Tradycja romantyczna i nieoczywiste prekursorstwo w pisarstwie Apollona Nałęcz-Korzeniowskiego


mgr Anny Rzepniewskiej-Kosińskiej (UW)

Wolność ciała w „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego


Wykłady odbędą się w ramach cyklu prelekcji online

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku


Termin: 21.11.2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Link do spotkania:

Link do spotkania Zoom

Identyfikator spotkania: 977 4765 0509

Kod dostępu: 047599

Prowadzenie: Kazimierz Maciąg

Organizacja spotkań online: Anna Jamrozek-Sowa, Krystyna Gielarek-Gorczyca, Anna Dworak

* * *

Zaproszenie

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza serdecznie zaprasza na koncert z okazji dwusetlecia polskiego romantyzmu (1822-2022)

link do zaproszenia

* * *

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Rzeszowie zapraszają na

wykład prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej (prof. emeryt. IBL PAN)

„Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość?” Pierwsze projekty odzyskania niezawisłości narodu na przełomie XVIII i XIX wieku.

Wykład odbył się w ramach cyklu prelekcji online

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku

Termin: 17.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Link do zapisu spotkania YouTube

Prowadzenie: Marek Stanisz

Organizacja spotkań online: Anna Dworak, Krystyna Gielarek-Gorczyca, Anna Jamrozek-Sowa

* * *

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oddział w Rzeszowie zapraszają na cykl prelekcji online „Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku”

link

* * *

W ramach działalności edukacyjnej w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza w Warszawie prowadzony jest kurs autorski prof. dr hab. Danuty Danek „Literatura i psychoanaliza”

Anons

Kurs obejmuje comiesięczne spotkania, od października do czerwca, w ostatnią sobotę miesiąca, w godz. 11-14.15, w Warszawie, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pokój 12a (antresola). Zapisy: literaturaipsychoanaliza@gmail.com

* * *
Jeszcze o Mirku

27 maja, w piątek w południe, znalazłam się na małym Cmentarzu Komunalnym w
Bydgoszczy. Razem z innymi: rodziną, przyjaciółmi, znajomymi,
pracownikami Uniwersytetu, studentami i doktorantami towarzyszyłam
Mirkowi Gołuńskiemu w ostatniej drodze. Padło wiele mądrych i 
prawdziwych słów o miłości, przyjaźni, pasji (w obu znaczeniach tego
słowa) i nieodwołalności rozstania.

Nic, co ludzkie, nie było Mu obce.


Na niebie trwała walka stalowych chmur z nieustępliwym słońcem.

Wiał wiatr, wprawiał liście w szelest i drżenie.

gb

* * *

* * *

Szanowni Państwo,

z przykrością informuję, że 27 kwietnia 2022 r. zmarła w wieku 89 lat śp. dr Anna Mackowicz, wieloletnia prezes Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, polonistka, nauczycielka, społeczniczka. Zasiadała w Zarządzie Głównym Towarzystwa. Przewodniczyła Komisji Dydaktycznej przy Komitecie Nauk o Literaturze Państwowej Akademii Nauk. Swoją działalność w TLiAM opisała w książce Ocalić od zapomnienia: wspomnienia z życia literackiego, dydaktycznego i społecznego (Olsztyn 2015).

Pozostanie w naszej pamięci.

W imieniu środowiska olsztyńskich polonistów,

Zbigniew Chojnowski

* * *

Poznański Oddział TLiAM organizuje spotkanie poświęcone monografii „Wykrzesać pokrewieństwo burzy. Jana Kasprowicza drogi do wielkości”, wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM w 2022 roku.

W spotkaniu wezmą udział redaktorzy tomu Radosław Okulicz-Kozaryn, Karol Jaworski oraz Marcin Jauksz.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: załącznik

* * *

Oświadczenie TLiAM

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza w imieniu wszystkich jego członków stanowczo potępia zbrodniczą militarną agresję rosyjską na niepodległą Ukrainę.

Nasz patron, wielki polski romantyk, kochał i opiewał swoją "małą ojczyznę" na ziemi obecnej Republiki Białoruś, z której dziś wyruszają wrogie Ukrainie wojska i wystrzeliwane są śmiercionośne pociski.

Znał dobrze i opisywał dobitnie ucisk i prześladowania carskiego reżimu, wynikające z imperialnej doktryny państwowej, którą władze dzisiejszej Federacji Rosyjskiej kontynuują, występując przeciw demokracji w niepodległych krajach i grożąc pokojowi na świecie.

Mickiewicz miał też jednak i "przyjaciół Moskali" - tych Rosjan, którzy nawet z narażeniem życia mieli odwagę występować przeciw caratowi, choć ponosili za to najsurowsze kary.

Wiemy, że i dziś są w Rosji ludzie prawi i odważni - bo wielu takich znamy przecież osobiście - którzy nie wspierają zaczętej przez nieobliczalnego przywódcę ich państwa wojny z sąsiednim wolnym krajem ani zbrodni na pobratymczym narodzie ukraińskim.

Wiemy, że tacy ludzie są i na Białorusi, sparaliżowanej dziś przez brutalne działania jej przywódcy, który nie zawahał się przed udziałem w krwawej wojnie imperium zła przeciw swoim braciom Słowianom.

Mamy wielką nadzieję, że tacy nasi "przyjaciele Moskale" i Białorusini z czasem doczekają się ostatecznego upadku obu reżimów w ich krajach. Rosjanie to nie tylko Putin, a Białorusini to nie tylko Łukaszenka.

Liczymy też na rychłą klęskę agresorów oraz na zwycięstwo wielkiego i wytrwałego narodu ukraińskiego w obronie swojego państwa. Wszystkie nasze najlepsze myśli są teraz z Ukraińcami i Ukrainkami, żołnierzami i cywilami, walczącymi i broniącymi się.

Warszawa, 28.02.2022

* * *

Protest Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza wobec przesłanego do Sejmu RP Poselskiego projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu EPISTOLA DE LAUDIBUS AUGUSTAE BIBLIOTHECAE ATQUE LIBRI QUATUOR VERSIBUS SCRIPTI EODEM ARGUMENTO AD SERENISSIMUM MATHIAM CORVINUM PANONIAE REGEM, pochodzącego ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej

Stanowisko Towarzystwa Literackiego

* * *

Zaniepokojenie i sprzeciw Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza wobec zmian, które miałaby wprowadzać „USTAWA O ZMIANIE USTAWY – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW”

List

* * *

W ramach działalności edukacyjnej od bieżącego roku w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza w Warszawie prowadzony jest kurs autorski prof. dr hab. Danuty Danek „Literatura i psychoanaliza”

Anons

Kurs, bezpłatny, obejmuje czterogodzinne spotkania sobotnie raz w miesiącu od października do czerwca i przeznaczony jest dla osób, które, niezależnie od wieku i zawodu, pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze. Zapisy na rok akademicki 2022/2023 prowadzone będą od maja bieżącego roku. Szczegóły organizacyjne zostaną podane później.Przekaż nam 1% swojego podatku!

KRS 0000130816

Bank Millenium Biznes:

73116022020000000029215599