Aktualności

2023Śp. Profesor Maria Bokszczanin

(3 VII 1926 Toruń—9 VI 2023 Warszawa)

Wspaniały człowiek, wybitna badaczka literatury polskiej, edytorka, m.in. listów Henryka Sienkiewicza, folklorystka, redaktorka. Od 1946 r. członek i opoka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Strażniczka pamięci osób zasłużonych dla polskiej nauki i kultury, edytorka ich prac rozproszonych, szczególnie oddana osobie i pamięci Profesora Juliana Krzyżanowskiego, którego uważała za swego Mistrza. Honorowana wieloma prestiżowymi nagrodami oraz najwyższymi odznaczeniami państwowymi.

Do czasów pandemii, tj. do r. 2019, pracowała w swoim gabinecie w Pałacu Staszica, później w domu na warszawskiej Sadybie. Ostatnią książkę wydała w r. 2021, w wydawnictwie Instytutu Badań Literackich PAN, z którym była związana zawodowo i uczuciowo przez wiele dziesiątków lat — „Nie tylko o nim. Szkice z literatury polskiej i folkloru”.

Z odejściem Marii Bokszczanin kończy się pewna epoka w historii IBL oraz w dziejach Towarzystwa Literackiego. Z całego serca dziękujemy osobom, które czyniły Jej starość lżejszą, szczególnie Panu Januszowi Gajewskiemu, towarzyszowi Jej przejścia na drugi brzeg.* * *

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza ogłasza zapisy na bezpłatny kurs „Literatura i psychoanaliza” w roku akademickim 2023/2024 prowadzony w ramach działalności naukowo-edukacyjnej

Ogłoszenie

* * *

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Rzeszowie zapraszają na prelekcje:


dr Iwony Wiśniewskiej (IBL PAN)

Poza rolą. List przyjacielski jako przestrzeń wolności od spraw wszelakich (niepublikowane listy Elizy Orzeszkowej do przyjaciół)


dr Elizy Kąckiej (UW)

Kategoria wczucia a poezja Bolesława Leśmiana: propozycja lektury


prof. dra hab. Marka Stanisza (UR)

Romantyczne sonety o wolności


Wykłady odbędą się w ramach cyklu prelekcji online

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku


Termin: 16.01.2023 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 930 2851 0168

Kod dostępu: 071005

Prowadzenie: Kazimierz Maciąg

Organizacja spotkań online: Anna Jamrozek-Sowa, Krystyna Gielarek-Gorczyca, Anna DworakPrzekaż nam 1% swojego podatku!

KRS 0000130816

Bank Millenium Biznes:

73116022020000000029215599