Archiwum

2023Śp. Profesor Maria Bokszczanin

(3 VII 1926 Toruń—9 VI 2023 Warszawa)

Wspaniały człowiek, wybitna badaczka literatury polskiej, edytorka, m.in. listów Henryka Sienkiewicza, folklorystka, redaktorka. Od 1946 r. członek i opoka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Strażniczka pamięci osób zasłużonych dla polskiej nauki i kultury, edytorka ich prac rozproszonych, szczególnie oddana osobie i pamięci Profesora Juliana Krzyżanowskiego, którego uważała za swego Mistrza. Honorowana wieloma prestiżowymi nagrodami oraz najwyższymi odznaczeniami państwowymi.

Do czasów pandemii, tj. do r. 2019, pracowała w swoim gabinecie w Pałacu Staszica, później w domu na warszawskiej Sadybie. Ostatnią książkę wydała w r. 2021, w wydawnictwie Instytutu Badań Literackich PAN, z którym była związana zawodowo i uczuciowo przez wiele dziesiątków lat — „Nie tylko o nim. Szkice z literatury polskiej i folkloru”.

Z odejściem Marii Bokszczanin kończy się pewna epoka w historii IBL oraz w dziejach Towarzystwa Literackiego. Z całego serca dziękujemy osobom, które czyniły Jej starość lżejszą, szczególnie Panu Januszowi Gajewskiemu, towarzyszowi Jej przejścia na drugi brzeg.* * *

Mowa pogrzebowa wygłoszona przez prof. Andrzeja Karcza na pogrzebie dr. Ryszarda Wojciechowskiego w dniu 16.01.2023 roku

Tekst

* * *

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza żegna zmarłego w dniu 8 stycznia 2023 r. byłego Członka Zarządu Głównego i Członka Honorowego dr Ryszarda Wojciechowskiego.

Pogrzeb odbędzie się w Wesołej, w Kościele Parafii Opatrzności Bożej, w poniedziałek, 16 stycznia o godz. 14:00.

Synowi Pana Ryszarda Wojciechowskiego składamy wyrazy szczerego współczucia


Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

* * *

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 7 stycznia 2023 r. w wieku 76 lat zmarła Zofia Smolska, emerytowana redaktorka „Pamiętnika Literackiego”.

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym Świętej Rodziny (Wrocław Sępolno) przy ul. Smętnej, w poniedziałek, 16 stycznia o godz. 14:00.

Siostrze Pani Redaktor składamy wyrazy szczerego współczucia


Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

* * *

2022

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Rzeszowie zapraszają na prelekcje:


dr Renaty Gadamskiej-Serafin (UJ)

Polskie „apostolstwo wolności” na Kaukazie (na podstawie literatury zesłańczej)


dra hab. Kazimierza Maciąga, prof. UR

Polskie przestrzenie wolności w okresie zaborów – w diarystyce Franciszka Salezego Gawrońskiego


Wykłady odbędą się w ramach cyklu prelekcji online

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku


Termin: 19.12.2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 950 9858 4897

Kod dostępu: 039377

Prowadzenie: Mariusz Chrostek

Organizacja spotkań online: Anna Jamrozek-Sowa, Krystyna Gielarek-Gorczyca, Anna Dworak

* * *

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład prof. dr hab. Macieja Szargota pt. „Tajemnica’44”.

Wydarzenie będzie miało miejsce 19 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w Pałacu w Miechowicach przy ul. Dzierżonia 30 w Bytomiu.

Z wyrazami szacunku,

Anna Meiser

Bytomski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Link

* * *

Zaproszenie

Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Biblioteka Raczyńskich serdecznie zapraszają na spotkanie i rozmowę o książce Karoliny Dzimiry-Zarzyckiej poświęconej Marii Dulębiance. W załączniku szczegóły wydarzenia.

Załącznik

* * *

Zaproszenie

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Rzeszowie zapraszają na prelekcje:


dr. hab. Karola Samsela (UW)

Tradycja romantyczna i nieoczywiste prekursorstwo w pisarstwie Apollona Nałęcz-Korzeniowskiego


mgr Anny Rzepniewskiej-Kosińskiej (UW)

Wolność ciała w „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego


Wykłady odbędą się w ramach cyklu prelekcji online

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku


Termin: 21.11.2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 977 4765 0509

Kod dostępu: 047599

Prowadzenie: Kazimierz Maciąg

Organizacja spotkań online: Anna Jamrozek-Sowa, Krystyna Gielarek-Gorczyca, Anna Dworak

* * *

Zaproszenie

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza serdecznie zaprasza na koncert z okazji dwusetlecia polskiego romantyzmu (1822-2022)

link do zaproszenia

* * *

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Rzeszowie zapraszają na

wykład prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej (prof. emeryt. IBL PAN)

„Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość?” Pierwsze projekty odzyskania niezawisłości narodu na przełomie XVIII i XIX wieku.

Wykład odbył się w ramach cyklu prelekcji online

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku

Termin: 17.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00

Link do zapisu spotkania YouTube

Prowadzenie: Marek Stanisz

Organizacja spotkań online: Anna Dworak, Krystyna Gielarek-Gorczyca, Anna Jamrozek-Sowa

* * *

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oddział w Rzeszowie zapraszają na cykl prelekcji online „Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku”

link

* * *

W ramach działalności edukacyjnej w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza w Warszawie prowadzony jest kurs autorski prof. dr hab. Danuty Danek „Literatura i psychoanaliza”

Anons

Kurs obejmuje comiesięczne spotkania, od października do czerwca, w ostatnią sobotę miesiąca, w godz. 11-14.15, w Warszawie, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pokój 12a (antresola). Zapisy: literaturaipsychoanaliza@gmail.com

* * *
Jeszcze o Mirku

27 maja, w piątek w południe, znalazłam się na małym Cmentarzu Komunalnym w
Bydgoszczy. Razem z innymi: rodziną, przyjaciółmi, znajomymi,
pracownikami Uniwersytetu, studentami i doktorantami towarzyszyłam
Mirkowi Gołuńskiemu w ostatniej drodze. Padło wiele mądrych i 
prawdziwych słów o miłości, przyjaźni, pasji (w obu znaczeniach tego
słowa) i nieodwołalności rozstania.

Nic, co ludzkie, nie było Mu obce.


Na niebie trwała walka stalowych chmur z nieustępliwym słońcem.

Wiał wiatr, wprawiał liście w szelest i drżenie.

gb

* * *

* * *

Szanowni Państwo,

z przykrością informuję, że 27 kwietnia 2022 r. zmarła w wieku 89 lat śp. dr Anna Mackowicz, wieloletnia prezes Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, polonistka, nauczycielka, społeczniczka. Zasiadała w Zarządzie Głównym Towarzystwa. Przewodniczyła Komisji Dydaktycznej przy Komitecie Nauk o Literaturze Państwowej Akademii Nauk. Swoją działalność w TLiAM opisała w książce Ocalić od zapomnienia: wspomnienia z życia literackiego, dydaktycznego i społecznego (Olsztyn 2015).

Pozostanie w naszej pamięci.

W imieniu środowiska olsztyńskich polonistów,

Zbigniew Chojnowski

* * *

Poznański Oddział TLiAM organizuje spotkanie poświęcone monografii „Wykrzesać pokrewieństwo burzy. Jana Kasprowicza drogi do wielkości”, wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM w 2022 roku.

W spotkaniu wezmą udział redaktorzy tomu Radosław Okulicz-Kozaryn, Karol Jaworski oraz Marcin Jauksz.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: załącznik

* * *

Oświadczenie TLiAM

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza w imieniu wszystkich jego członków stanowczo potępia zbrodniczą militarną agresję rosyjską na niepodległą Ukrainę.

Nasz patron, wielki polski romantyk, kochał i opiewał swoją "małą ojczyznę" na ziemi obecnej Republiki Białoruś, z której dziś wyruszają wrogie Ukrainie wojska i wystrzeliwane są śmiercionośne pociski.

Znał dobrze i opisywał dobitnie ucisk i prześladowania carskiego reżimu, wynikające z imperialnej doktryny państwowej, którą władze dzisiejszej Federacji Rosyjskiej kontynuują, występując przeciw demokracji w niepodległych krajach i grożąc pokojowi na świecie.

Mickiewicz miał też jednak i "przyjaciół Moskali" - tych Rosjan, którzy nawet z narażeniem życia mieli odwagę występować przeciw caratowi, choć ponosili za to najsurowsze kary.

Wiemy, że i dziś są w Rosji ludzie prawi i odważni - bo wielu takich znamy przecież osobiście - którzy nie wspierają zaczętej przez nieobliczalnego przywódcę ich państwa wojny z sąsiednim wolnym krajem ani zbrodni na pobratymczym narodzie ukraińskim.

Wiemy, że tacy ludzie są i na Białorusi, sparaliżowanej dziś przez brutalne działania jej przywódcy, który nie zawahał się przed udziałem w krwawej wojnie imperium zła przeciw swoim braciom Słowianom.

Mamy wielką nadzieję, że tacy nasi "przyjaciele Moskale" i Białorusini z czasem doczekają się ostatecznego upadku obu reżimów w ich krajach. Rosjanie to nie tylko Putin, a Białorusini to nie tylko Łukaszenka.

Liczymy też na rychłą klęskę agresorów oraz na zwycięstwo wielkiego i wytrwałego narodu ukraińskiego w obronie swojego państwa. Wszystkie nasze najlepsze myśli są teraz z Ukraińcami i Ukrainkami, żołnierzami i cywilami, walczącymi i broniącymi się.

Warszawa, 28.02.2022

* * *

Protest Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza wobec przesłanego do Sejmu RP Poselskiego projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu EPISTOLA DE LAUDIBUS AUGUSTAE BIBLIOTHECAE ATQUE LIBRI QUATUOR VERSIBUS SCRIPTI EODEM ARGUMENTO AD SERENISSIMUM MATHIAM CORVINUM PANONIAE REGEM, pochodzącego ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej

Stanowisko Towarzystwa Literackiego

* * *

Zaniepokojenie i sprzeciw Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza wobec zmian, które miałaby wprowadzać „USTAWA O ZMIANIE USTAWY – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW”

List

* * *

W ramach działalności edukacyjnej od bieżącego roku w Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza w Warszawie prowadzony jest kurs autorski prof. dr hab. Danuty Danek „Literatura i psychoanaliza”

Anons

Kurs, bezpłatny, obejmuje czterogodzinne spotkania sobotnie raz w miesiącu od października do czerwca i przeznaczony jest dla osób, które, niezależnie od wieku i zawodu, pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze. Zapisy na rok akademicki 2022/2023 prowadzone będą od maja bieżącego roku. Szczegóły organizacyjne zostaną podane później.

2021

W najnowszym 11 numerze czasopisma „Tematy i Konteksty” za 2021 r. ukazała się recenzja monografii zbiorowej Another Canon. The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej, wydanej z inicjatywy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, w 2020 r. przez szwajcarsko-austriackie wydawnictwo LIT w ramach serii Polonistik im Kontext, poświęconej interpretacji i recepcji polskiej powieści dziewiętnastowiecznej za granicą:

Abstrakt

Recenzja

* * *

W dniu 17 grudnia 2021 o godz. 17.00 w formie online odbył się wieczór laudacyjny poświęcony książkom: prof. Marii Bokszczanin „Nie tylko o nim: szkice z literatury polskiej i folkloru” oraz dr Dobrosławy Świerczyńskiej „Od Sasa do Lasa...i Praca: rozprawy, artykuły, przyczynki (wybór)”. Laudacje wygłosiły prof. Grażyna Borkowska i dr Iwona Wiśniewska.

* * *

Poznański Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza we współpracy z Biblioteką Raczyńskich serdecznie zaprasza 8 grudnia (w środę) na spotkanie online z prof. Magdaleną Siwiec (UJ) na temat książki "Sytuacja Norwida - sytuacja Baudelaire'a. Paralele nowoczesności" (Kraków 2021), nagrodzonej w konkursie na najlepszą monografię w Roku Norwidowskim. Spotkanie poprowadzi prof. Piotr Śniedziewski (UAM)

Zaproszenie

* * *

W dniu 20 października 2021 r. o godz. 18.00 we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie na ul. Marszałkowskiej 72, prof. Luigi Marinelli z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie wygłosi wykład na temat twórczości Dantego Alighieri pt.

Lepiej upaść z Alighierim niż triumfować z Nogaretem

Wstęp wolny

* * *

Zarząd Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie

z głębokim smutkiem zawiadamia, że dnia 8 października 2021 r. zmarła

Ś.P. p. mgr Krystyna Głomb

honorowy członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,

inicjatorka reaktywowania w Tarnowie w 1980 r. Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz animatorka jego działalności,

długoletnia sekretarz i skarbnik oraz członkini Zarządu Towarzystwa Literackiego Oddział w Tarnowie,

współorganizatorka ogólnopolskich zjazdów Towarzystwa Literackiego w Tarnowie oraz licznych sesji naukowych, wykładów i odczytów, autorka wielu wykładów oraz kronikarskiego opracowania dziejów tarnowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego,

propagatorka idei Towarzystwa wśród licealistów i studentów.

Żegnamy naszą Koleżankę pogrążeni w głębokim smutku.

Zarząd i członkowie TLiAM Oddział w Tarnowie

* * *

Szanowni Państwo,

z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Krystyny Głombowej, która dała się poznać jako wypróbowana Przyjaciółka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, znakomita organizatorka życia kulturalnego w Tarnowie, świetna wykładowczyni, pogodny, energiczny i życzliwy światu człowiek.

Cześć Jej pamięci!

Zarząd Główny TLiAM

Warszawa

* * *

W dniu 25 września 2021 r. odbył się w trybie zdalnym Zjazd Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Wybrano nowy Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Tytuł Członkiń Honorowych TLiAM otrzymały p. dr Elżbieta Cichla-Czarniawska oraz p. Olga Tokarczuk.

* * *

Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Gdańsku zachęca do zapoznania się z numerem specjalnym „Gazety Uniwersyteckiej”, pt. Świat Miłosza, pod red. prof. Katarzyny Wojan, przy współpracy prof. Zbigniewa Kaźmierczyka: Świat Miłosza

* * *

Szanowni Państwo,

z żalem zawiadamiamy o śmierci

Ś.P. Barbary Kubickiej-Czekaj,

współzałożycielki Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz jego wieloletniej przewodniczącej; Członkini Honorowej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 21 sierpnia 2021 r., o godz. 13:00, w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Częstochowie przy ul. Radomskiej. 20.08.2021 r., w godzinach wieczornych, zostanie również odprawione nabożeństwo żałobne w intencji Zmarłej, w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Częstochowie.

w imieniu Oddziału w Częstochowie

Elżbieta Wróbel

Przewodnicząca Oddziału TLiAM w Częstochowie

* * *

Szanowni Państwo,

z żalem zawiadamiany o śmierci

Ś.P. Pani Helena Szczepanik,

Prezes Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Msza św. żałobna odbyła się 6 maja 2021 r. w Kolegiacie Bożego Ciała w Jarosławiu, po której ciało Ś.P. Pani Heleny Szczepanik spoczęło w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu w Jarosławiu.

w imieniu Oddziału w Suwałkach

Katarzyna Rudnicka

Przewodnicząca Oddziału TLiAM w Przeworsku

* * *

Szanowni Państwo,

z żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 kwietnia 2021 r. zmarła Ś.P. Pani Czesława Szetela,

honorowy członek Towarzystwa Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza od Zjazdu w Bydgoszczy w roku 2008,

pełniąca przez ponad 30 lat funkcję przewodniczącej Oddziału Rzeszowskiego, zasłużona polonistka, nauczyciel-metodyk,

animatorka życia kulturalnego w Rzeszowie i na Rzeszowszczyźnie.

Pogrzeb Pani Czesławy Szeteli odbył się 21 kwietnia w kościele parafialnym w Jej rodzinnym Dobrzechowie k. Strzyżowa.

W imieniu Przewodniczącego i Zarządu Oddziału Rzeszowskiego - Kazimierz Maciąg, sekretarz

2020

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy Profesora Juliana Maślankę, wybitnego uczonego i nauczyciela akademickiego, członka czynnego PAU (w l. 2005-2013 dyrektor Wydziału I), członka PAN i qmiędzynarodowych stowarzyszeń naukowych, zasłużonego działacza Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Wspomnienie o Profesorze Julianie Maślance

* * *

Fundacja Wisławy Szymborskiej niesie pomoc ludziom pióra.

Grafika

Komunikat FWS

Regulamin

Informacja dla mediów

* * *

Nakładem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza została wydana książka „Another Canon. The Polish Nineteenth - Century Novel in World Context. Inny kanon. Polska powieść XIX - wieczna w kontekście światowym“, pod red. Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej

Spis treści

Spis treści

Książkę można kupić w Wydawnictwie Lit Verlag link

* * *

Zapraszamy na spotkanie z Kazimierzem Orłosiem w poznańskim oddziale Towarzystwa Literackiego, we współpracy z Biblioteką Raczyńskich. Tematem spotkania będzie autobiografia K. Orłosia „Dzieje człowieka piszącego“.

Zaproszenie

Uprzejmie informujemy, że spotkanie z Kazimierzem Orłosiem w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu zostaje przełożone na środę 29 stycznia, na godz. 18.00. Za zmianę terminu przepraszamy.

2019

* * *

W dniu 21 września 2019 w Pałacu Staszica odbyło się V Małe Forum Edukacyjne, zorganizowane przez wiceprezes prof. Lidię Wiśniewską i Komisję Dydaktyczną Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

* * *

Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW wraz z Oddziałem Bydgoskim i Komisją Komparatystyczną Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza uprzejmie zapraszają 09.05.2019 (czwartek) na dwa wykłady znakomitej autorki, redaktorki i tłumaczki prof. Ariko Kato (Nagoya University of Foreign Studies)

Zaproszenie

* * *

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową:

„Półtora Dnia W Bydgoszczy Z Praktyką Translacji“, 13-14 marca 2019 r.

Plakat

* * *

W lutym w Oddziale Poznańskim TLiAM odbędzie się spotkanie autorskie z Wiesławem Helakiem, autorem powieści „Nad Zbruczem“, nagrodzonej w listopadzie ubiegłego roku Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza.

Szczegółowe informacje o spotkaniu znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie

2018

Patronat honorowy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Mickiewicz na 3 głosy

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Sobota, 17 listopada 2018, godz. 19

Plakat

Zaproszenie

* * *

II Kongres Towarzystw Naukowych w Polsce

Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej

Poznań, 14 - 15 września 2018 r.

Zaproszenie

Program

Partnerzy

* * *

W dniu 29 września 2018 r. o godz. 12.30 w Pałacu Staszica w sali „Pod Kopułą“ odbędzie się zebranie Przewodniczących Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

* * *

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Adam Mickiewicz i Rosjanie

Warszawa, 24 - 25 maja 2018 r.

Program

Serdecznie zapraszamy!

* * *

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie profesora Zdzisława Adamczyka w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie profesora Zdzisława Adamczyka w poznańskim oddziale Towarzystwa Literackiego.

Zaproszenie

* * *

Konferencja Naukowa

Półtora dnia z Brunonem Schulzem w Bydgoszczy

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 26 - 27 marca 2018

Plakat

* * *

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Literackie Podróże do Wnętrza Ziemi. Wizje - Idee - Symbole

Tarnowskie Góry - Pałac w Rybnej, w dniach 6 - 7 kwietnia 2018

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

2017

Oddział w Bydgoszczy zaprasza na wykład:

Maria Danilewicz-Zielińska — emigracja i jedność kultury polskiej

Bydgoszcz, 12 października 2017 r. (czwartek)

Zaproszenie

2016

Zjazd Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Kielce, 17 września 2016

Program Zjazdu i Konferencji.

2014

Żeromski — nasz bliźni?

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zaprasza na panel konferencyjny „Żeromski — nasz bliźni?“. Panel odbędzie się 3 października 2014 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza, ul. Ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce.

Panel jest integralną częścią ogólnopolskiej konferencji „Stefan Żeromski – kim był, kim jest?” zorganizowanej dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego.

Impreza została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (środki na działalność upowszechniającą naukę).

zaproszenie

* * *

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na usługę wydawniczą tutaj.

* * *

Zapytanie ofertowe na usługę wydawniczą do ściągnięcia tutaj.

2012

„Gdzie piękność, gdzie poezja...?”

Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (1812 - 1859)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zjazd Walny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Częstochowa - Złoty Potok

3 - 5 września 2012

Program Zjazdu

2012 — Jubileuszowy Rok Bolesława Prusa

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza planuje uczczenie stulecia śmierci pisarza. Inauguracja obchodów odbędzie się w roku 2011, a imprezy naukowe i kulturalne - w 2012. Wraz z postępem prac organizacyjnych będziemy aktualizować informacje.

2010

2010 — JUBILEUSZOWY ROK ELIZY ORZESZKOWEJ

Setna rocznica śmierci Elizy Orzeszkowej jest dobrą okazją do przemyślenia na nowo tych wątków życia i twórczości pisarki, które nie są ani jasne, ani jawne, do końca zbadane i jednoznacznie skomentowane.

Mieli swoje wielkie tajemnice romantycy. Następne pokolenie, dla którego formacji zasadniczym doświadczeniem okazało się powstanie styczniowe, skłaniało się ku innym wartościom i stylom życia. Jednak i ono ma swoje, jeśli nie tajemnice, to sekrety, sprawy i sprawki mniejsze, lecz nie mniej ciekawe, wtopione w dyskretne głosy epoki, wciąż jeszcze nie dość zrekonstruowane przez badaczy literatury drugiej połowy XIX wieku.

Zapraszamy zatem Państwa do wzięcia udziału w konferencji SEKRETY ORZESZKOWEJ.

Konferencja (współorganizowana przez Instytut Badań Literackich PAN, Bibliotekę Narodową oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza) odbędzie się w dniach 8, 9, 10 listopada 2010 (według dzisiejszych ustaleń) w salach Biblioteki Narodowej w Warszawie (al. Niepodległości 213), a towarzyszyć jej będzie wystawa.

Pragniemy, by problematyka spotkania badaczy i czytelników Orzeszkowej obracała się wokół "sekretnych" spraw dotyczących biografii, działalności publicznej, twórczości, warsztatu pisarskiego autorki Nad Niemnem (także tych które nie były jawne z powodów osobistych, towarzyskich, politycznych, a mają wpływ na nasze widzenie pisarki i jej miejsca w literaturze II połowy XIX wieku), jak również wokół kwestii gatunkowych, związanych z ewolucją form prozatorskich (powieść, nowela, opowiadanie, esej, artykuł krytyczny, list otwarty, list prywatny, publicystyka). Sensacje, tajemnice, zagadki i wreszcie te nieepatujące a znaczące pozytywistyczne sekrety nie są powierzchnią literatury, są siecią w głębinie jej znaczeń ukrytych i niejasnych.

Program konferencji

* * *

Sprawozdanie z konferencji SEKRETY ORZESZKOWEJ.

* * *

Oddział TLiAM w Tarnowie organizuje w listopadzie 2010 konferencję poświęconą Elizie Orzeszkowej i Marii Konopnickiej w stulecie śmierci pisarek.

Inne

Wkrótce ukaże się kolejny tom pisma "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" za rok 2010.2009

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza pragnie poinformować, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) zatwierdził na mocy postanowienia z 15 lipca 2009 zmiany w statucie TLiAM (przegłosowane na ostatnim walnym Zjeździe Towarzystwa w Bydgoszczy w 2008 r., zob. statut § 4, pkt. b; § 42 pkt. a, f; § 45 pkt. c), które umożliwiają Oddziałom TLiAM uzyskanie osobowości prawnej.

Zgodnie z tym postanowieniem Oddziały mają możliwość przeprowadzenia procedury przyznającej im osobowość prawną. Procedura ta obejmuje następujące działania:

* * *

W związku z Rokiem Słowackiego Towarzystwo Literackie i Biblioteka Narodowa zorganizowały wystawę rękopisów wieszcza połączone z prezentacją utworów ofiarowanych Słowackiemu przez współczesnych poetów (15 września 2009, Pałac Rzeczpospolitej, pl. Krasińskich 3/5) oraz cykl wykładów poświęconych autorowi "Balladyny" przygotowany przez wybitnych znawców przedmiotu (18 września – 16 października 2009, Pałac Rzeczpospolitej, pl. Krasińskich 3/5)

Zaproszenie:

* * *

W dniach 6-9 maja 2009 odbyła się w Białymstoku Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Piękno Słowackiego''. Organizatorzy: m.in. Uniwersytet w Białymstoku (Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu), MKi DN, Biblioteka Narodowa, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, KNoL, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białystok, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki, Opera i Filharmonia Podlaska, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Radio Białystok. Wygłoszono ponad 120 referatów. Konferencji towarzyszyły imprezy kulturalne: inscenizacje sztuk Słowackiego, spektakl teatru Wierszalin, koncerty, wystawy, dyskusje.

* * *

29 kwietnia 2009 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone IV tomowi ,,Listów'' Sienkiewicza opracowanych przez Marię Bokszczanin. Prezentacji tomu dokonał Andrzej Biernacki.

* * *

Towarzystwo Literackie im. AM poniosło ogromną stratę; 26 kwietnia 2009 zmarła doktor Maria Dernałowicz, historyk literatury i edytor, członek honorowy TLimAM.

* * *

Na zebraniu plenarnym 4 marca 2009 podjęto wstępną decyzję o konieczności wypracowania formuły umożliwiającej udzielanie przez TLimAM stypendiów doktoranckich. Podjęto też działania zmierzające do powołania Zespołu, który podjąłby się kontynuowania edycji dzieł Żeromskiego. Dr Elżbieta Wróbel (Częstochowa) zreferowała przygotowania do wrześniowego spotkania poświęconego edukacji polonistycznej na różnych poziomach kształcenia.

2007

W grudniu 2007, dzięki dotacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego (pozyskanej w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury") Towarzystwo literackie wyremontowało i wyposażyło pracownię archiwum listów Henryka Sienkiewicza (siedziba: Pałac Staszica, pok. 14a, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72). Pracownia, kierowana przez dr Marię Bokszczanin, od kilkudziesięciu lat prowadzi prace edytorskie nad spuścizną epistolarną autora "Trylogii".

2002

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 27.02.2002, wpisane zostało do rejestru organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000130816).Przekaż nam 1% swojego podatku!

KRS 0000130816

Bank Millenium Biznes:

73116022020000000029215599