Archiwum

2019

* * *

W dniu 21 września 2019 w Pałacu Staszica odbyło się V Małe Forum Edukacyjne, zorganizowane przez wiceprezes prof. Lidię Wiśniewską i Komisję Dydaktyczną Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

* * *

Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW wraz z Oddziałem Bydgoskim i Komisją Komparatystyczną Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza uprzejmie zapraszają 09.05.2019 (czwartek) na dwa wykłady znakomitej autorki, redaktorki i tłumaczki prof. Ariko Kato (Nagoya University of Foreign Studies)

Zaproszenie

* * *

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową:

„Półtora Dnia W Bydgoszczy Z Praktyką Translacji“, 13-14 marca 2019 r.

Plakat

* * *

W lutym w Oddziale Poznańskim TLiAM odbędzie się spotkanie autorskie z Wiesławem Helakiem, autorem powieści „Nad Zbruczem“, nagrodzonej w listopadzie ubiegłego roku Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza.

Szczegółowe informacje o spotkaniu znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Zaproszenie

2018

Patronat honorowy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Mickiewicz na 3 głosy

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Sobota, 17 listopada 2018, godz. 19

Plakat

Zaproszenie

* * *

II Kongres Towarzystw Naukowych w Polsce

Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej

Poznań, 14 - 15 września 2018 r.

Zaproszenie

Program

Partnerzy

* * *

W dniu 29 września 2018 r. o godz. 12.30 w Pałacu Staszica w sali „Pod Kopułą“ odbędzie się zebranie Przewodniczących Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

* * *

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Adam Mickiewicz i Rosjanie

Warszawa, 24 - 25 maja 2018 r.

Program

Serdecznie zapraszamy!

* * *

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie profesora Zdzisława Adamczyka w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie profesora Zdzisława Adamczyka w poznańskim oddziale Towarzystwa Literackiego.

Zaproszenie

* * *

Konferencja Naukowa

Półtora dnia z Brunonem Schulzem w Bydgoszczy

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 26 - 27 marca 2018

Plakat

* * *

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Literackie Podróże do Wnętrza Ziemi. Wizje - Idee - Symbole

Tarnowskie Góry - Pałac w Rybnej, w dniach 6 - 7 kwietnia 2018

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

2017

Oddział w Bydgoszczy zaprasza na wykład:

Maria Danilewicz-Zielińska — emigracja i jedność kultury polskiej

Bydgoszcz, 12 października 2017 r. (czwartek)

Zaproszenie

2016

Zjazd Delegatów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Kielce, 17 września 2016

Program Zjazdu i Konferencji.

2014

Żeromski — nasz bliźni?

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza zaprasza na panel konferencyjny „Żeromski — nasz bliźni?“. Panel odbędzie się 3 października 2014 w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza, ul. Ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce.

Panel jest integralną częścią ogólnopolskiej konferencji „Stefan Żeromski – kim był, kim jest?” zorganizowanej dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego.

Impreza została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (środki na działalność upowszechniającą naukę).

zaproszenie

* * *

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na usługę wydawniczą tutaj.

* * *

Zapytanie ofertowe na usługę wydawniczą do ściągnięcia tutaj.

2012

„Gdzie piękność, gdzie poezja...?”

Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (1812 - 1859)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zjazd Walny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Częstochowa - Złoty Potok

3 - 5 września 2012

Program Zjazdu

2012 — Jubileuszowy Rok Bolesława Prusa

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza planuje uczczenie stulecia śmierci pisarza. Inauguracja obchodów odbędzie się w roku 2011, a imprezy naukowe i kulturalne - w 2012. Wraz z postępem prac organizacyjnych będziemy aktualizować informacje.

2010

2010 — JUBILEUSZOWY ROK ELIZY ORZESZKOWEJ

Setna rocznica śmierci Elizy Orzeszkowej jest dobrą okazją do przemyślenia na nowo tych wątków życia i twórczości pisarki, które nie są ani jasne, ani jawne, do końca zbadane i jednoznacznie skomentowane.

Mieli swoje wielkie tajemnice romantycy. Następne pokolenie, dla którego formacji zasadniczym doświadczeniem okazało się powstanie styczniowe, skłaniało się ku innym wartościom i stylom życia. Jednak i ono ma swoje, jeśli nie tajemnice, to sekrety, sprawy i sprawki mniejsze, lecz nie mniej ciekawe, wtopione w dyskretne głosy epoki, wciąż jeszcze nie dość zrekonstruowane przez badaczy literatury drugiej połowy XIX wieku.

Zapraszamy zatem Państwa do wzięcia udziału w konferencji SEKRETY ORZESZKOWEJ.

Konferencja (współorganizowana przez Instytut Badań Literackich PAN, Bibliotekę Narodową oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza) odbędzie się w dniach 8, 9, 10 listopada 2010 (według dzisiejszych ustaleń) w salach Biblioteki Narodowej w Warszawie (al. Niepodległości 213), a towarzyszyć jej będzie wystawa.

Pragniemy, by problematyka spotkania badaczy i czytelników Orzeszkowej obracała się wokół "sekretnych" spraw dotyczących biografii, działalności publicznej, twórczości, warsztatu pisarskiego autorki Nad Niemnem (także tych które nie były jawne z powodów osobistych, towarzyskich, politycznych, a mają wpływ na nasze widzenie pisarki i jej miejsca w literaturze II połowy XIX wieku), jak również wokół kwestii gatunkowych, związanych z ewolucją form prozatorskich (powieść, nowela, opowiadanie, esej, artykuł krytyczny, list otwarty, list prywatny, publicystyka). Sensacje, tajemnice, zagadki i wreszcie te nieepatujące a znaczące pozytywistyczne sekrety nie są powierzchnią literatury, są siecią w głębinie jej znaczeń ukrytych i niejasnych.

Program konferencji

* * *

Sprawozdanie z konferencji SEKRETY ORZESZKOWEJ.

* * *

Oddział TLiAM w Tarnowie organizuje w listopadzie 2010 konferencję poświęconą Elizie Orzeszkowej i Marii Konopnickiej w stulecie śmierci pisarek.

Inne

Wkrótce ukaże się kolejny tom pisma "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" za rok 2010.2009

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza pragnie poinformować, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) zatwierdził na mocy postanowienia z 15 lipca 2009 zmiany w statucie TLiAM (przegłosowane na ostatnim walnym Zjeździe Towarzystwa w Bydgoszczy w 2008 r., zob. statut § 4, pkt. b; § 42 pkt. a, f; § 45 pkt. c), które umożliwiają Oddziałom TLiAM uzyskanie osobowości prawnej.

Zgodnie z tym postanowieniem Oddziały mają możliwość przeprowadzenia procedury przyznającej im osobowość prawną. Procedura ta obejmuje następujące działania:

* * *

W związku z Rokiem Słowackiego Towarzystwo Literackie i Biblioteka Narodowa zorganizowały wystawę rękopisów wieszcza połączone z prezentacją utworów ofiarowanych Słowackiemu przez współczesnych poetów (15 września 2009, Pałac Rzeczpospolitej, pl. Krasińskich 3/5) oraz cykl wykładów poświęconych autorowi "Balladyny" przygotowany przez wybitnych znawców przedmiotu (18 września – 16 października 2009, Pałac Rzeczpospolitej, pl. Krasińskich 3/5)

Zaproszenie:

* * *

W dniach 6-9 maja 2009 odbyła się w Białymstoku Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Piękno Słowackiego''. Organizatorzy: m.in. Uniwersytet w Białymstoku (Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu), MKi DN, Biblioteka Narodowa, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, KNoL, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białystok, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki, Opera i Filharmonia Podlaska, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Radio Białystok. Wygłoszono ponad 120 referatów. Konferencji towarzyszyły imprezy kulturalne: inscenizacje sztuk Słowackiego, spektakl teatru Wierszalin, koncerty, wystawy, dyskusje.

* * *

29 kwietnia 2009 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone IV tomowi ,,Listów'' Sienkiewicza opracowanych przez Marię Bokszczanin. Prezentacji tomu dokonał Andrzej Biernacki.

* * *

Towarzystwo Literackie im. AM poniosło ogromną stratę; 26 kwietnia 2009 zmarła doktor Maria Dernałowicz, historyk literatury i edytor, członek honorowy TLimAM.

* * *

Na zebraniu plenarnym 4 marca 2009 podjęto wstępną decyzję o konieczności wypracowania formuły umożliwiającej udzielanie przez TLimAM stypendiów doktoranckich. Podjęto też działania zmierzające do powołania Zespołu, który podjąłby się kontynuowania edycji dzieł Żeromskiego. Dr Elżbieta Wróbel (Częstochowa) zreferowała przygotowania do wrześniowego spotkania poświęconego edukacji polonistycznej na różnych poziomach kształcenia.

2007

W grudniu 2007, dzięki dotacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego (pozyskanej w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury") Towarzystwo literackie wyremontowało i wyposażyło pracownię archiwum listów Henryka Sienkiewicza (siedziba: Pałac Staszica, pok. 14a, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72). Pracownia, kierowana przez dr Marię Bokszczanin, od kilkudziesięciu lat prowadzi prace edytorskie nad spuścizną epistolarną autora "Trylogii".

2002

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 27.02.2002, wpisane zostało do rejestru organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000130816).Przekaż nam 1% swojego podatku!

KRS 0000130816

Bank Millenium Biznes:

73116022020000000029215599