Władze wybrane na Zjeździe Delegatów Oddziałów w Kielcach 17 października 2016 roku

Zarząd Główny

Pałac Staszica

ul. Nowy Świat 72/14 A

00-330 Warszawa

Prezes

Prof. dr hab. Grażyna BORKOWSKA (Warszawa)

Wiceprezes urzędujący

Dr hab. Jacek WÓJCICKI (Warszawa)

Wiceprezes

Prof. dr hab. Lidia WIŚNIEWSKA (Warszawa)

Sekretarz

dr Eliza KĄCKA(Warszawa)

Skarbnik

dr Magdalena RUDKOWSKA (Warszawa)

Członkowie

Prof. dr hab. Barbara BOBROWSKA (Warszawa)

Prof. dr Maria BOKSZCZANIN (Warszawa)

Prof. dr hab. Teresa KOSTKIEWICZOWA (Warszawa)

Prof. dr hab. Roman LOTH (Warszawa)

dr hab. Zbigniew KAŹMIERCZYK (Gdańsk)

dr hab. Agnieszka CZAJKOWSKA (Częstochowa)

dr hab. Marek STANISZ (Rzeszów)

dr Mirosław GOŁUŃSKI (Bydgoszcz)

dr Małgorzata BURTA (Siedlce)

dr Iwona WIŚNIEWSKA (Warszawa)

mgr Marek URBANOWICZ (Suwałki)

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

dr Monika GABRYŚ–SŁAWIŃSKA (Lublin)

Członkowie

dr Elżbieta ŚWIDERSKA (Warszawa)

dr hab. Kazimierz MACIĄG (Rzeszów)

dr Marzena KRYSZCZUK (Siedlce)

dr hab. Maria BERKAN–JABŁOŃSKA (Łódź)

Sąd Koleżeński

Przewodniczący

Prof. dr hab. Wiesław RATAJCZAK (Poznań)

Członkowie

dr Joanna WAROŃSKA (Częstochowa)

dr hab. Barbara SZARGOT (Piotrków Trybunalski)

Przy Zarządzie Głównym działają Komisje:

Komisja Komparatystyczna

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Lidia WIŚNIEWSKA

Komisja Edytorska

Przewodniczący: Prof. dr hab. Bogdan MAZAN

Komisja Dydaktyczna

Przewodnicząca: mgr Anna NAKIELSKA-KOWALSKAPrzekaż nam 1% swojego podatku!

KRS 0000130816

Bank Millenium Biznes:

73116022020000000029215599