Witryna Rocznika www.wiekxix.com.pl

Digitalizację czasopisma „Wiek XIX" sfinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN) w ramach projektu „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnienie w Internecie.

Digitalizację czasopisma „Pamiętnik Literacki" sfinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN) w ramach projektu „Pamiętnik Literacki” – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnienie w Internecie.
Przekaż nam 1% swojego podatku!

KRS 0000130816

Bank Millenium Biznes:

73116022020000000029215599