Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918

Tytuł projektu Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 (hasła osobowe)
Typ projektu i numer Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Dziedzictwo Narodowe), nr rejestracyjny 11H 17 0213 85
Kierownik prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa
Zakres czasowy realizacji 2018-2024
Koszty realizacji 1.569.448 zł
Powiązane strony https://nplp.pl/kolekcja/slownik-krytyki-literackiej-xix-wieku/

Opis

Projekt wpisuje się w pełnym zakresie w założenia programu „Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; stanowi kontynuację projektu Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918, opublikowanego w formie papierowej i cyfrowej w roku 2016. Jest międzyuczelnianym dziełem zbiorowym badaczy i badaczek stuleci XVIII i XIX, opisującym i problematyzującym istotny i fascynujący, a często marginalizowany w badaniach historycznoliterackich obszar kultury polskiej, jakim była krytyka literacka. Projekt swoim zakresem chronologicznym obejmuje całą rozbiorową formację kulturową od Oświecenia do I wojny światowej i dzięki temu pokazuje instytucjonalną funkcję krytyki literackiej w polskim życiu publicznym, jej zaskakujące oblicza, problemy, motywy, konteksty oraz indywidualne dokonania krytyków w tej dziedzinie. Projekt przynosi modyfikacje i poszerzenie obrazu kultury polskiej, wzbogaca jej kanon o nowe nazwiska oraz udowadnia, że literatura i kultura tej doby nie tylko pełniły ważne funkcje w życiu duchowym społeczeństwa polskiego, ale były też otwarte na inspiracje kultury europejskiej, które w ten sposób współtworzyły.

Projekt stanowi część drugą szerszego przedsięwzięcia, które w części pierwszej obejmowało hasła rzeczowe typu powieść, iluminacja, narracja, autor, itd. W części drugiej wykonawcy projektu zajęli się hasłami osobowymi, kreśląc sylwetki krytyków i powiązane z nimi działania redakcji, wydawnictw, centrów kultury oraz szlaki promieniowania wielkich i małych koncepcji krytycznych. Hasła składają się z biogramu opracowanego na podstawie najnowszych ustaleń (oraz weryfikacji wiedzy zastanej) i szerokiego dostępu do bibliotek, archiwów, zasobów prywatnych, polskich i zagranicznych oraz ze sproblematyzowanego opisu działalności krytycznoliterackiej bohaterów Słownika wraz z bibliografią podmiotową i przedmiotową. Opisano w ten sposób 420 osób, co zajęło łącznie z indeksem ok. 3000 stron. Były wśród nich postaci znane, jak również zupełnie zapomniane, wcześniej nieodkryte, skutecznie zmarginalizowane. Ciekawa jest rola krytyczek w gronie ekspertów literackich. Z reguły okres ich aktywności zawodowej trwa krócej niż w przypadku mężczyzn. Niezależnie od posiadania lub braku formalnego wykształcenia reprezentują one bardzo wysoki poziom, połączony ze swobodą myślenia, inwencją językową, niekonwencjonalnością. Słownik tworzy mocne podstawy do dalszych badań nad krytyką literacką długiego wieku XIX, w pewnym sensie nadrabia zaniedbania tej dziedziny piśmiennictwa.

Rezultaty

Główny rezultat projektu stanowi publikacja w formie książkowej „Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918 (hasła osobowe)” pod redakcją naukową Teresy Kostkiewiczowej, Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej (Toruń-Warszawa 2024).

Ponadto publikacji towarzyszyć będzie e-book w języku polskim i angielskim przedstawiającym czasopiśmienniczą bazę materiałową Słownika oraz kolekcje cyfrowe związane w treścią Słownika.

Spis haseł

 1. Abramowski Edward
 2. Asnyk Adam
 3. Badowska Idalia
 4. Abramowski Edward
 5. Barszczewski Jan
 6. Bartoszewicz Julian
 7. Bartoszewicz Kazimierz
 8. Baudouin de Courtenay Jan
 9. Bądzkiewicz Antoni
 10. Belmont Leo
 11. Bełcikowski Adam
 12. Bełza Władysław
 13. Bem Antoni Gustaw
 14. Bentkowski Feliks
 15. Berent Wacław
 16. Bereżyński Kazimierz
 17. Berwiński Ryszard
 18. Białobłocki Bronisław
 19. Biegeleisen Henryk
 20. Bielski Szymon
 21. Bogacki Feliks
 22. Bogusławski Władysław
 23. Bogusławski Wojciech
 24. Bohomolec Franciszek
 25. Borkowski Leszek Dunin
 26. Borowski Leon
 27. Breiter Emil
 28. Breza Adam
 29. Brodowski Feliks
 30. Brodziński Kazimierz
 31. Brodzki Zbigniew
 32. Bruchnalski Wilhelm
 33. Brückner Aleksander
 34. Brzozowski Stanisław
 35. Buczyński Wincenty
 36. Bukar Teofil
 37. Bukowiński Władysław
 38. Buszczyński Stefan
 39. Bykowski Ignacy
 40. Bytkowski Zygmunt, właśc. Zygmunt Bromberg
 41. Callier Aleksandra
 42. Cegielski Hipolit
 43. Ceysingerówna Helena
 44. Chlebowski Bronisław
 45. Chłędowska Stefania
 46. Chłędowski Walenty
 47. Chmielowski Piotr
 48. Chodakowski Zorian Dołęga
 49. Chodźkiewicz Władysław
 50. Chojecki Edmund
 51. Chołoniewski Stanisław
 52. Choromański Leon
 53. Chreptowicz Joachim Litawor
 54. Chrzanowski Ignacy
 55. Cieszkowski August
 56. Cybulski Wojciech
 57. Czartoryska Izabela
 58. Czartoryski Adam Jerzy
 59. Czartoryski Adam Kazimierz
 60. Czeczott Witold
 61. Czerwieński Bolesław
 62. Daszyńska-Golińska Zofia
 63. Dawid Jan Władysław
 64. Dąbrowski Tadeusz
 65. Dembowski Edward
 66. Dębicki Zdzisław
 67. Dickstein-Wieleżyńska Julia
 68. Dmochowski Franciszek Ksawery
 69. Dmochowski Franciszek Salezy
 70. Dobieszewska Józefa
 71. Dobrowolski Adam
 72. Dobrzański Jan
 73. Drogoszewski Aureli
 74. Duchińska-Pruszakowa Seweryna
 75. Dyboski Roman
 76. Dygasiński Adolf
 77. Dzieduszycki Tytus (Philopolski)
 78. Dzieduszycki Wojciech
 79. Dziekoński Józef Bogdan
 80. Dzierzkowski Józef
 81. Ehrenfeucht Feliks
 82. Eliaszewicz Tadeusz
 83. Elsner Józef
 84. Endelmanowa-Rosenblattowa Czesława
 85. Faleński Felicjan
 86. Feldman Wilhelm
 87. Feldmanowa Maria
 88. Feliński Alojzy
 89. Fijałkowski Marcin
 90. Fisz Zenon
 91. Flach Józef
 92. Gadomski Jan
 93. Galle Henryk
 94. Gasztowtt Wacław
 95. Gawalewicz Marian
 96. Gloger Zygmunt
 97. Gnatowski Jan
 98. Golański Filip Nereusz
 99. Gomulicki Wiktor
 100. Gosławski Maurycy
 101. Gostomski Walery
 102. Goszczyński Seweryn
 103. Górski Artur
 104. Górski Konstanty
 105. Górski Konstanty Maria
 106. Grabiński Stefan
 107. Grabowski Edward Zdzisław
 108. Grabowski Ignacy Oksza
 109. Grabowski Michał
 110. Groddeck Ernest
 111. Grudziński Stanisław
 112. Grzymała Franciszek
 113. Grzymała-Siedlecki Adam
 114. Henkiel Dionizy
 115. Herbaczewski Józef Albin
 116. Hoesick Ferdynand
 117. Hoffmanowa Klementyna z Tańskich
 118. Hołowiński Ignacy
 119. Iksowie
 120. Ilnicka Maria
 121. Irzykowski Karol
 122. Iwanowska z Krzymuskich Maria
 123. Jabłonowski Józef Aleksander
 124. Jabłonowski Wacław
 125. Jabłonowski Władysław
 126. Jakubowski August Antoni
 127. Jankowski Czesław
 128. Janocki Daniel Andrzej
 129. Janowski Jan Nepomucen
 130. Jaroszyński Tadeusz
 131. Jasieński Feliks
 132. Jaworski Roman
 133. Jeleński Jan
 134. Jellenta Cezary
 135. Jenike Ludwik
 136. Jeske-ChoińskiTeodor
 137. Kaczkowski Zygmunt
 138. Kaliński Hieronim
 139. Kaliszewski Julian
 140. Kamieński Henryk Michał
 141. Kamiński Jan Maurycy
 142. Kamiński Jan Nepomucen
 143. Kamiński Ludwik
 144. Kamiński Mścisław
 145. Kantecki Klemens
 146. Kaplińska Zofia
 147. Karłowicz Jan
 148. Karpiński Franciszek
 149. Kasprowicz Jan
 150. Kaszewski Kazimierz
 151. Kawczyński Maksymilian
 152. Kelles-Krauz Kazimierz
 153. Kenig (König) Józef
 154. Kirkor Adam Honory
 155. Kisielewska Julia
 156. Kisielewski Jan August
 157. Kisielewski Zygmunt
 158. Klaczko Julian
 159. Klimańska Zofia
 160. Klimaszewski Hipolit
 161. Kłokocki Stanisław
 162. Komornicka Maria / Włast Piotr
 163. Konarski Stanisław
 164. Kondratowicz Ludwik (Syrokomla)
 165. Konopnicka Maria
 166. Kopczyński Onufry
 167. Korotyński Wincenty
 168. Korycki Władysław
 169. Korzeniowski Józef
 170. Korzeniowski-Nałęcz Apollo
 171. Kosiakiewicz Wincenty
 172. Kotarbiński Józef
 173. Kozicki Władysław
 174. Kozłowski Władysław Mieczysław
 175. Koźmian Andrzej Edward
 176. Koźmian Kajetan
 177. Koźmian Stanisław
 178. Krakow Paulina
 179. Krasicki Ignacy
 180. Krasiński Adam
 181. Krasiński Zygmunt
 182. Krasuski Eugeniusz
 183. Kraszewski Józef Ignacy
 184. Kraushar Aleksander
 185. Kremer Józef
 186. Kridl Manfred
 187. Kropiński Ludwik
 188. Królikowski Józef Franciszek
 189. Krupiński Franciszek
 190. Krzemiński Stanisław
 191. Krzymuska Maria
 192. Krzywicki Ludwik
 193. Kuczalska-Reinschmit Paulina
 194. Lack Stanisław
 195. Lange Antoni
 196. Lelewel Joachim
 197. Lemański Jan
 198. Lenartowicz Teofil
 199. Leser Zygmunt
 200. Leszczyński Edward
 201. Lesznowski Antoni
 202. Leśmian Bolesław
 203. Lewestam Fryderyk Henryk
 204. Libelt Karol
 205. Limanowski Bolesław
 206. Lipiński Józef
 207. Lorentowicz Jan
 208. Lubomirski Edward
 209. Lubowski Edward
 210. Lutomski Bolesław
 211. Lutosławski Wincenty
 212. Łagowski Florian
 213. Łobeski Felicjan
 214. Łoziński Walery
 215. Łoziński Władysław
 216. Łubieńska Konstancja
 217. Łuniewski Kazimierz
 218. Magnuszewski Dominik
 219. Mahrburg Adam
 220. Majorkiewicz Jan
 221. Makowski Wacław
 222. Makuszyński Kornel
 223. Maleszewski Władysław
 224. Malewski Franciszek
 225. Małecki Antoni
 226. Mańkowski Bolesław
 227. Marchlewski Julian
 228. Marcinkowski Antoni (Nowosielski)
 229. Marcinowska Jadwiga
 230. Marrené-Morzkowska Waleria
 231. Martynowski Franciszek
 232. Massonius Marian
 233. Matuszewski Ignacy
 234. Mazanowski Antoni
 235. Méyet Leopold
 236. Michaux Aleksander
 237. Miciński Tadeusz
 238. Mickiewicz Adam
 239. Mieszkowski Antoni
 240. Miłkowski Zygmunt (T.T. Jeż)
 241. Minasowicz Józef Dionizy
 242. Minasowicz Józef Epifani
 243. Minkiewicz Romuald
 244. Mitzler de Kolof Wawrzyniec
 245. Mochnacki Maurycy
 246. Morawski Franciszek
 247. Morstin Ludwik Hieronim
 248. Motty Marceli
 249. Murray Emanuel Nicolas
 250. Nalepiński, Tadeusz
 251. Nałkowski Wacław
 252. Narzymski Józef
 253. Niemcewicz Julian Ursyn
 254. Niemirowski Adam Aleksander
 255. Niemojewski Andrzej
 256. Niemojowski Wincenty
 257. Niewiarowski Aleksander
 258. Norwid Cyprian Kamil
 259. Nowaczyński Adolf
 260. Nowiński Józefat
 261. Ochorowicz Julian
 262. Odyniec Antoni Edward
 263. Okraszewski Stanisław
 264. Olędzki (Olendzki) Władysław
 265. Olizar Gustaw
 266. Olizarowski Tomasz August
 267. Ordyniec Jan Kazimierz
 268. Ortwin Ostap
 269. Orzeszkowa Eliza
 270. Osiński Ludwik
 271. Ossoliński Józef
 272. Ostrowski Józefat Bolesław
 273. Pajgert Adam
 274. Pawelski Jan
 275. Pawiński Adolf
 276. Pawlikowski Jan Gwalbert
 277. Pękalski Wojciech
 278. Pieńkowski Stanisław
 279. Pilecki Antoni
 280. Pini Tadeusz
 281. Piramowicz Grzegorz
 282. Podbereski Romuald
 283. Podczaszyński Michał
 284. Podwysocki Konstanty
 285. Pol Wincenty
 286. Popiel Paweł mł.
 287. Popławski Jan Ludwik
 288. Porębowicz Edward
 289. Potocki Antoni
 290. Potocki Stanisław Kostka
 291. Prokesch Władysław
 292. Pronaszko Witold
 293. Prus Bolesław (A. Głowacki)
 294. Przecławski Józef Emanuel
 295. Przesmycki Zenon
 296. Przewóska Czesława
 297. Przewóski Edward
 298. Przyborowski Walery
 299. Przybylski Jacek Idzi
 300. Przybyszewski Stanisław
 301. Rabski Władysław
 302. Rakowska Maria
 303. Rettinger Mieczysław
 304. Ropelewski Stanisław
 305. Rosenzweig Józef
 306. Rosienkiewicz Marcin
 307. Rosner Ignacy Juliusz
 308. Ruszczyńska Maria
 309. Rymarkiewicz Jan
 310. Rzążewski Adam
 311. Rzewuski Henryk
 312. Rzewuski Stanisław
 313. Rzewuski Wacław
 314. Rzętkowski Stanisław
 315. Sabowski Władysław
 316. Sadowska Maria
 317. Sarnecki Zygmunt
 318. Sawicka Józefa
 319. Sedlaczek Edward
 320. Sempołowska Stefania
 321. Sękowski Józef Julian
 322. Siemieński Lucjan
 323. Sienkiewicz Henryk
 324. Sienkiewicz Karol
 325. Sierociński Teodozy
 326. Sierpiński Seweryn Zenon
 327. Skrodzki Eugeniusz
 328. Skrzynecki Antoni
 329. Słowacki Euzebiusz
 330. Słowacki Juliusz
 331. Sobeski Michał
 332. Sobolewski Paweł
 333. Spasowicz Włodzimierz
 334. Stasiak Ludwik
 335. Sten Jan (L. Bruner)
 336. Strug Andrzej (T. Gałecki)
 337. Struve Henryk
 338. Styczyński Jan Gwalbert
 339. Suesser Ignacy
 340. Suryn Felicjan
 341. Sygietyński Antoni
 342. Synoradzki Michał
 343. Szarota Jan
 344. Szczepanowski Stanisław
 345. Szczepański Ludwik
 346. Szeliga Maria
 347. Sztyrmer Ludwik
 348. Szukiewicz Maciej
 349. Szycówna Aniela
 350. Szydłowski Ignacy
 351. Szymanowska Natalia
 352. Szymanowski Józef
 353. Szymanowski Wacław
 354. Śliwicki Daniel
 355. Śniadecki Jan
 356. Świderska Alina
 357. Święcicki Julian Adolf
 358. Świętochowski Aleksander
 359. Tarnowski Stanisław
 360. Tetmajer Kazimierz Przerwa
 361. Tokarzewicz Józef
 362. Topass Jan
 363. Tretiak Józef
 364. Trzeszczkowska Zofia
 365. Turski Jan Kanty
 366. Tyszyński Aleksander
 367. Ujejski Kornel
 368. Urbanowska Zofia
 369. Walewska Cecylia
 370. Wasilewski Edmund
 371. Wasilewski Zygmunt
 372. Weyssenhoff Józef
 373. Węclewski Zygmunt
 374. Węgierska Zofia
 375. Wężyk Franciszek
 376. Wieniarski Antoni
 377. Wilkońska Paulina
 378. Winiarski Leon
 379. Wiślicki Adam
 380. Witkiewicz Stanisław
 381. Witowski Gerard Maurycy
 382. Witte Karol
 383. Witwicki Stefan
 384. Wolski Wacław
 385. Wolski Włodzimierz
 386. Womela Stanisław
 387. Woronicz Jan Paweł
 388. Woykowska Julia
 389. Wójcicki Kazimierz Władysław
 390. Wróblewski Walerian
 391. Wyspiański Stanisław
 392. Zabiełło Aleksander Władysław
 393. Zabojecka Maria (Posner-Garfeinowa)
 394. Zaborowski Tymon
 395. Zagórski Włodzimierz
 396. Zahorska Anna
 397. Zakrzewski Jan
 398. Zaleski Lubicz- Zygmunt
 399. Zaleski Wacław
 400. Zalewski Kazimierz
 401. Załuski Józef Andrzej
 402. Zapolska Gabriela
 403. Zathey Hugo
 404. Zawadyński Tomasz
 405. Zawadzki Bronisław
 406. Zdziechowski Kazimierz
 407. Zdziechowski Marian
 408. Zgliński Daniel (D. Freudenson)
 409. Ziemba (Ziembicki) Teofil
 410. Ziemięcka Eleonora
 411. Zmorski Roman
 412. Zrębowicz Roman
 413. Zyndram Kościałkowska Wilhelmina
 414. Żdżarski Augustyn
 415. Żebrowski Jan
 416. Żeromski Stefan
 417. Żmichowska Narcyza
 418. Żółkowski Alojzy
 419. Żukowski Jan Ludwik
 420. Żuławski Jerzy


Przekaż nam 1% swojego podatku!

KRS 0000130816

Bank Millenium Biznes:

73116022020000000029215599