Władze wybrane na Zjeździe Delegatów Oddziałów w Warszawie 25 września 2021 roku

Zarząd Główny

Pałac Staszica

ul. Nowy Świat 72/14 A

00-330 Warszawa

Prezes

prof. dr hab. Grażyna BORKOWSKA (Warszawa)

Wiceprezes urzędujący

dr hab. Andrzej KARCZ (Warszawa)

Wiceprezes

prof. dr hab. Lidia WIŚNIEWSKA (Bydgoszcz)

Sekretarz

dr Eliza KĄCKA (Warszawa)

Skarbnik

dr hab. Magdalena RUDKOWSKA (Warszawa)

Członkowie

prof. dr Maria BOKSZCZANIN (Warszawa)

prof. dr hab. Teresa KOSTKIEWICZOWA (Warszawa)

prof. dr hab. Elżbieta NOWICKA (Poznań)

prof. dr hab. Marek STANISZ (Rzeszów)

dr hab. Agnieszka CZAJKOWSKA (Częstochowa)

dr hab. Tatiana CZERSKA (Szczecin)

dr hab. Zbigniew KAŹMIERCZYK (Gdańsk)

dr Małgorzata BURTA (Siedlce)

mgr Marek URBANOWICZ (Suwałki)

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

dr Monika GABRYŚ–SŁAWIŃSKA (Lublin)

Członkowie

dr Marzena KRYSZCZUK (Siedlce)

dr hab. Maria BERKAN–JABŁOŃSKA (Łódź)

Sąd Koleżeński

Przewodniczący

prof. dr hab. Wiesław RATAJCZAK (Poznań)

Członkowie

dr hab. Kazimierz MACIĄG (Rzeszów)

dr hab. Barbara SZARGOT (Bytom)

Przy Zarządzie Głównym działają Komisje:

Komisja Komparatystyczna

Przewodnicząca: prof. dr hab. Lidia WIŚNIEWSKA

Komisja Edytorska

Przewodnicząca: prof. dr hab. Beata OBSULEWICZ

Komisja Dydaktyczna

Przewodnicząca: prof. dr hab. Lidia WIŚNIEWSKA

Wiceprzewodniczący: dr hab. Marek PIENIĄŻEK

Wiceprzewodnicząca: dr Sylwia KARPOWICZ-SŁOWIKOWSKA

Sekretarz: mgr Beata GRABAN

Członek Zarządu: mgr Marek URBANOWICZPrzekaż nam 1% swojego podatku!

KRS 0000130816

Bank Millenium Biznes:

73116022020000000029215599